fbpx

Hart voor God, hart voor mensen, hart voor Enschede

Gepost in Evangelische gemeente.

Als gemeente hebben we gekozen voor het motto Hart voor God, hart voor mensen, hart voor Enschede. Ons hart verlangt naar een relatie met God. Ons hart verlangt naar het gevuld zijn met Gods Geest. Van daaruit hebben we passie voor alle mensen: van klein tot groot en van rijk tot arm. We richten ons speciaal op de stad waarin we wonen: Enschede.

Droom
Als gemeente dromen we ervan om een aantrekkelijke plaats te zijn waar mensen op afkomen: kinderen, jongeren en volwassenen. We verlangen naar een open en groeiende gemeente die zich kenmerkt door:

Cultuur

Gepost in Evangelische gemeente.

Bij het invullen van de visie streven wij naar:

Eenheid in wat belangrijk is

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Efeze 4:3-6

Vrijheid in wat persoonlijk is 

Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Romeinen 14:4,12,22

Liefde als basis en motief

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

1 Korinthe 13:2

Evangelische Gemeente Enschede

Gepost in Evangelische gemeente.

De Evangelische Gemeente Enschede (ook wel EGE of Heidestraat in de volksmond) is een eigentijds christelijk kerkgenootschap. We bestaan sinds 1967 toen de kerkelijke gemeente werd gesticht door ds. De Jong. Het aantal leden is op dit moment ruim 300. De zondagse diensten worden bezocht door gemiddeld 200 tot 250 personen, waarvan ongeveer de helft jonger is dan 30 jaar.

We nemen deel aan de Missie Nederland en commiteren ons aan de Gedragscode Leidinggevenden van SEM.

missielogosem logo

Daarnaast zijn we aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt. Zie ook hun webiste: wijzijnsem.nl

We nemem ook deel aan het Diaconaal Platform Enschede. www.dp-enschede.nl

Door de week organiseren we wijkgroepen, cursussen en activiteiten voor ouderen en jongeren. Lees verder onder het kopje Ben je nieuw? voor een korte kennismaking.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.