fbpx

Korte inspirerende overdenkingen voor iedereen, vanuit bijbels perspectief.

Afghanistan 2021 (het andere nieuws)

Gepost in Inspiratie.

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Jes.9:1

Prachtige, hoopvolle berichten vanuit Afghanistan. Lees verder en laat je inspireren door de berichten die zijn binnengekomen bij nazorgers.

Ere zij God...

Gepost in Inspiratie.

                  Eer aan God in de hoogste hemel

                 en vrede op aarde voor alle mensen,

                 die Hij liefheeft. Lucas 2: 14 (NBV)

Deze tekst heeft alle ingrediënten van het evangelie in zich.: 

alle eer aan God; vrede op aarde en de liefde voor de mens.

Alle eer aan God

De engelen, en wij mogen meedoen, geven alle eer aan God. De Schepper, de Liefdevolle God, de Vergevende, de Genadige. Hij wordt hoog geschat, hoog geëerd. God onderscheidt zich door zijn geweldige daden. Engelen, ja eigenlijk de hele schepping is Hem dank verschuldigd. Om wie Hij is, om wat Hij deed en om wat Hij zal doen. Daarom eer aan God in de hoogste hemel.

en vrede op aarde voor alle mensen

God heeft vrede gebracht op aarde, in levens van mensen. Hij heeft rust en harmonie gebracht. Hij heeft zijn zoon Jezus -  de Vredevorst - laten sterven opdat wij zouden leven. De zonde is door Jezus verzoend en Hij heeft een eeuwige verlossing tot stand gebracht.

mensen, die Hij lief heeft

Jezus heeft de liefde van de Vader overgebracht naar ons. Niemand uitgezonderd. De bijbel zegt: ‘wie de zoon heeft, heeft het Leven’. Jezus heeft ons gered van de ondergang. En de liefde van God is onvoorwaardelijk. Hij heeft je lief.

Daarom heeft God Hem (Jezus) ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,  opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!   Filip. 2: 9 (NBG)

Piet van der Tuuk

Decision

Gepost in Inspiratie.

Harriët Tom deelde met ons een gedicht en zegt daarover het volgende: 'Een beslissing die je leven verandert.'


Oh what a happy soul I am,

Although I cannot see;

I am resolved that in this world

Contented I will be.

 

How many blessings I enjoy,

That other people don't;

To weep and sigh because I'm blind,

I cannot, and I won't.

 

'Op internet kwam ik dit gedichtje tegen, geschreven door de blinde dichteres Fanny Crosby toen ze negen jaar oud was. Commentaar overbodig.'

Wat een God is Hij...

Gepost in Inspiratie.

Op zondag 19 juli sprak Bernd-Jan Gosseling in de dienst. Het thema luidde: 'Leven in Gods aanwezigheid'. En hij liet zich inspireren door een gedeelte uit het Bijbelboek Deuteronomium -  het laatste boek uit de wet van Mozes.

Ik werd er door geraakt. Wat heeft het volk Israël een bijzondere God. ‘Wat een God is HIJ’. Hij is een liefhebbende Vader die zijn volk liefheeft.

Lees maar:

Mozes moedigt het volk aan om zich aan de wet van God te houden

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.