fbpx

“Laten we op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken”

In het licht van deze aansporing van de schrijver van de Hebreeënbrief willen we de mogelijkheid gaan stimuleren om elkaar te ondersteunen als buddy en/of coach.

Waarom?

Er wordt al best wel wat toerusting aangeboden voor de gemeente als geheel (zondagse diensten, leerhuis) en via groepen (wijkgroepen, ouderengroep, jongeren groepen, gebedsgroepen etc). Op individueel niveau zijn er heel wat mooie vriendschappen binnen de gemeente. Voor individuele knelpunten is er pastoraat, het zorgteam, ziekenzalving e.d. of eventueel professionele zorg. Toch blijkt persoonlijke geloofsgroei niet gemakkelijk van de grond te komen. Vriendschappen kunnen bijvoorbeeld wel helpen, maar dan is een keuze nodig om ook samen met elkaar te gaan bidden en de bijbel open te slaan. En dat gebeurt vaak niet.

Meer volwassen christenen kunnen natuurlijk zelf initiatieven nemen om een buddy te vinden, maar de meesten kunnen best wel een zetje gebruiken. Jonge christenen moeten nog groeien en kunnen veel baat hebben bij een buddy/coach.

Het onderscheid is dat een buddy meer wederzijds werkt terwijl een coach meer op een persoon gericht is, namelijk degene die gecoacht wordt.

Voor wie?

Alle gemeenteleden die individuele ondersteuning willen bij de groei van hun geloof door een buddy/coach relatie.

Hoe werkt het?

  1. Verzoek om een buddy. Als je iemand hebt die een buddy/ mentor/coach wil uit de EGE dan meldt je aan Jaap van Tilburg de naam, leeftijd, woonadres, mail en telefoon nummer. Graag ook specifieke wensen t.a.v. buddy/mentor melden. Ook iets van de achtergrond van deze persoon dat kan helpen bij een goede match. Contactgegevens van Jaap zijn jj.vantilburg@home.nl en 06-22246069.
  2. Zoeken buddy. Jaap benadert een potentiële buddy met de vraag of deze beschikbaar is. Jaap is bezig met opbouw van bestand van potentiële buddy's, er zijn er inmiddels 6. Aanvulling is welkom.
  3. Eerste contact. Daarna neemt de buddy/coach contact op voor een oriënterend gesprek.
  4. Afspraken met buddy. In dit gesprek concluderen ze over de eventueel te maken afspraken. Bijvoorbeeld 1x per 2 weken met aandacht voor "Hoe is het met je?", bijbel en gebed. Er kunnen ook specifieke onderwerpen zijn.
  5. Handreiking. We willen nog wel een soort "handreiking" maken. 

Organisatie

Harold Hop is verantwoordelijke oudste en Jaap van Tilburg is coördinator.

Een buddy voor ieder die dat wil

Gepost in Buddy/Coach.

'Laten we op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken'

In het licht van deze aansporing van de schrijver van de Hebreeënbrief willen we gemeenteleden helpen om elkaar te ondersteunen als buddy.

Waarom?

Er wordt al best wel wat toerusting aangeboden voor de gemeente als geheel (zondagse diensten, bijbelstudies) en via groepen (connectgroepen, Alpha, Beta, Durf, ouderengroep, jongeren groepen, gebedsgroepen etc). Op individueel niveau zijn er heel wat mooie vriendschappen binnen de gemeente. Voor individuele knelpunten is er pastoraat, het zorgteam, ziekenzalving e.d. of eventueel professionele zorg. Toch blijkt persoonlijke geloofsgroei niet gemakkelijk van de grond te komen. Vriendschappen kunnen bijvoorbeeld wel helpen, maar dan is een keuze nodig om ook samen met elkaar te gaan bidden en de bijbel open te slaan. En dat gebeurt vaak niet.

Meer volwassen christenen kunnen natuurlijk zelf initiatieven nemen om een buddy te vinden, maar de meesten kunnen best wel een zetje gebruiken. Jonge christenen moeten nog groeien en kunnen veel baat hebben bij een coach. Ook volwassen christenen kunnen in een situatie terecht komen waar ze echt wat coaching nodig hebben.

Op dit moment is er in de gemeente geen coordinator voor coaching beschikbaar.

Er is een duidelijk verschil tussen buddy en coach relaties.

Buddy.

Buddy relaties zijn op basis van gelijkheid. Het zijn wederkerige relaties waar men elkaar betrekt bij de vreugde en de het verdriet in het leven. Elkaar ruimte geeft zich te uiten en om elkaar te helpen met raad en daad. En samen te zoeken naar Gods leiding door woord en gebed. Het gezamenlijke doel is geloofsgroei en te ontwikkelen als discipel van Jezus Christus. Vriendschapsrelaties kunnen zich ontwikkelen tot een buddy relatie.

Coach.

Bij coach relaties is er geen gelijkheid. De coach ondersteunt degene die gecoacht wordt bij de vragen die deze persoon heeft en helpt om te groeien als discipel. Coach relaties hebben ook een bepaalde doelstelling die onderling wordt overeengekomen. 

Doel van de buddy relaties.

Het doel is dat iedere lid van de gemeente die dat wil, een buddy relatie heeft, welke gericht is op geloofsgroei en de ontwikkeling van discipelschap. 

Voor wie?

Voor iedereen die verlangt naar een maatje in het geloof.

Hoe werkt het?

  1. Verzoek om een buddy. Als je iemand hebt of bent die een buddy wil uit de Evangelische Gemeente Enschede dan meld je aan Jaap van Tilburg de naam, leeftijd, woonadres, mail en telefoon nummer. Graag ook specifieke wensen t.a.v. buddy melden. Ook iets van de achtergrond van deze persoon dat kan helpen bij het vinden van een goede match. Contactgegevens van Jaap zijn: jj@vantilburginnovation.nl en 06-22246069.
  2. Zoeken buddy. Jaap benadert een potentiële buddy met de vraag of deze beschikbaar is.
  3. Eerste contact. Daarna neemt de buddy contact op voor een oriënterend gesprek.
  4. Afspraken. In dit gesprek concluderen beide gesprekspartners of het klikt en over de eventueel te maken afspraken. Bijvoorbeeld 1x per 2 weken met aandacht voor 'Hoe is het met je? en 'Wat houd je bezig?En je gaat samen iets lezen uit de bijbel en samen bidden. Er kunnen ook specifieke onderwerpen zijn.

Organisatie

Het valt onder de Zorgactiviteiten van de Discipelschap groep. Het vinden van een buddy wordt actief aangeboden en verzorgd door de Alpha leiding en door het Doopteam. Mocht er iemand zijn die graag een buddy wil en zelf moeite heeft iemand te vinden dan kan die zich wensen tot Jaap van Tilburg. Hij is momenteel aanspreekpunt voor het vinden van een buddy. Er is niet voorzien in een 'coach coordinator'.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.